Hướng Dẫn Update Tiếng Việt cho phần mềm QLBH GEO POS

Hướng Dẫn Update Tiếng Việt cho phần mềm Quản Lý Bán Hàng GEO POS

Geo POS là tên của một phần mềm phổ biến cho phép bạn tạo Điểm bán hàng, Lập hóa đơn, Báo giá, Đơn đặt hàng, Quản lý hàng tồn kho, Quản lý khách hàng, Quản lý nhà cung cấp, Quản lý dự án, Tài khoản, Dữ liệu & Báo cáo, REST API, CRON JOBS, Quản lý nhân viên với các vai trò người dùng riêng biệt.

Bạn có thể xem thêm về phần mềm GEO POS & Download tại đây

Hướng dẫn Update ngôn ngữ tiếng việt ( 20/02/2023 )

Bước 1 : Download bản Update Tiếng việt

Bước 2 : Giải nén file

Mật Khẩu Giải Nén File

Bước 3 : Truy cập vào thư mục cài đặt source GEO POS => Application => Language & tải file vietnamese.zip lên và giải nén file ra.

0/5 (0 Reviews)

MUA SẮM GIÁ TỐT
Logo
Bật đăng ký trong cài đặt - nói chung
So sánh sản phẩm
  • Tổng (0)
So sánh
0